Wizyta samorządowców z Suchego Lasu


24.06.2019 r.

Robocza wizyta samorządowców z Suchego Lasu w osobach: Z-cy Wójta Gminy Marcina Bulińskiego, Barbary Stachowiak z Referatu Promocji oraz Wiesława Orczewskiego, Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska. Spotkanie dotyczyło bieżącej działalności Schroniska oraz promocji jego działania na terenie gminy Suchy Las. Dziękujemy za wizytę!