Wizyta Radnych Puszczykowa


12.05.2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. gościła na terenie Schroniska Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowo na czele z Przewodniczącą Komisji Panią Elżbietą Bijaczewską. Po zwiedzeniu całego kompleksu Schroniska na sali edukacyjnej odbyła się bardzo merytoryczna i wnikliwa dyskusja zakończona życzeniami dalszej owocnej pracy i współpracy z Gminą Puszczykowo.