Wizyta Radnych Gminy Kostrzyn


06.05.2022 r. 

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Szymonowi Frąckowiakowi oraz Burmistrzom Gminy Kostrzyn Szymonowi Matyskowi i Waldemarowi Biskupskiemu za zorganizowanie wizyty Radnych Gminy Kostrzyn w Schronisku. Było to robocze i konstruktywne spotkanie. Omówiono wiele kwestii, w tym przede wszystkim sprawy związane z zarzutami Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej ze Swarzędza. Radni w długiej dyskusji nie dostrzegli i nie zgodzili się z żadnym z zarzutów i wyrazili swoje poparcie dla pracy Pracowników Schroniska.