Ogród Sensoryczny w Schronisku


25.08.2021 r.

Wybieg numer 6, dzięki wsparciu finansowemu z 1 %  odpisu na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie powstał i został wyposażony m.in. w piaskownicę i domek. Wkrótce rozpocznie się jego doposażanie by mógł stać się ogrodem sensorycznym, czyli terenem do bardzo urozmaiconej pracy indywidualnej z psami.