W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się trzecie ( nowych władz ) Zgromadzenie Związku. Najważniejsza z podjętych uchwał to

W dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu w programie , której była informacja

W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku w zmienionym składzie osobowym. Spośród jedenastu Uczestników Zgromadzenia –

W czwartek , 6 listopada 2014 roku, Dyrektor Biura Związku Paweł Kubiak w czasie obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

W środę, dnia 5 listopada 2014 roku po raz ostatni, przed upływem kadencji, odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Przyjęto dwie

W ślad za fotorelacją z "Drzwi otwartych"  budowy schroniska chcielibyśmy zaprezentować Państwu wideoreportaż z tego jakże znamiennego dla nas wydarzenia.

Zgromadzenie zabezpiecza budowę finansowo
W dniu 24 września 2014 roku Zarząd Związku zaproponował, a następnie w tym samym dniu Zgromadzenie przyjęło

Zmiany w statucie 
W dniu 20 sierpnia 2014 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 4601 ukazało się Obwieszczenie Wojewody

Uroczyste wbicie łopat
W dniu 30 czerwca 2014 roku Starosta Poznański – Jan Grabkowski oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład Związku:


Anna