Dobry 2021 rok…


31.05.2021 r.

Wytężona praca pracowników Schroniska i Wolontariuszy przynosi pozytywne efekty w postaci zmniejszającej się liczby zwierząt w Schronisku. Rok 2020 zakończyliśmy z liczbą 173 zwierząt na stanie ( 127 psów i 46 kotów). Kolejne miesiące roku 2021 to przewaga liczby adopcji nad przyjęciami i na dzień 30 kwietnia 2021 roku osiągnęliśmy stan zwierząt – 124 ( psów 92 i 32 kotów). Od początku naszej działalności ( październik 2015 ) przybyło do Schroniska 3138 zwierząt a adoptowano 2411 (procent adopcji 76,8%).