WYBIEGALNIA


Informujemy, że w okresie jesiennym wybiegalnia jest zarezerwowana dla:

–  Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Poznaniu w środy (17.00 – 18.00) oraz w soboty i

   niedziele (12.00 – 13.00) na szkolenie, na psa towarzyszącego (PT),

– SPEED HUNTERS Flyball Team w środy w godz. 18.30 – 20.30 na zajecia Flyball.

Zapraszamy w pozostałe wolne dni i godziny!

Regulamin Wybiegalni