Wizyta w Swarzędzu


W dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu w programie , której była informacja o realizacji zadań prowadzonych przez Związki Międzygminne, do których należy Gmina Swarzędz. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbary Czachury informacje o przebiegu prac na budowie schroniska w Skałowie złożył Przewodniczący Zarządu Związku Szymon Matysek . Poinformował o terminowej realizacji inwestycji oraz zaprosił zebranych na uroczyste otwarcie schroniska w dniu 4 października 2015 roku. Następnie Dyrektor Biura Związku Paweł Kubiak przedstawił prezentację multimedialną, która przedstawiła w formie fotoreportażu zaawansowanie robót. Liczne pytania radnych i gości sesji dotyczyły m.in. planowanego stanu zatrudnienia w schronisku, obsady ilościowej zwierząt oraz kosztów funkcjonowania obiektu. Pytano także o to jakie psy będą trafiały do schroniska i o cennik usług hotelu dla psów.