Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Regulamin wybiegalni

Wybiegalnia jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw z psami. Administratorem Wybiegalni jest Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt". 1. Psy wprowadzane na Wybiegalni powinny być zdrowe, zabezpieczone szczepieniami przeciwko wściekliźnie oraz chorobom wirusowym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia psów korzystających z Wybiegalni. 2. Właściciele odpowiadają za zachowanie i bezpieczeństwo psów na Wybiegalni oraz ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nie wyrządzone. 3. Psy na Wybiegalni muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Nie mogą być pozostawiane same. 4. Psy na Wybiegalni muszą być doprowadzane na smyczy, odpięcie smyczy możliwe jest dopiero na terenie Wybiegalni. 5. Opiekunowie z psami agresywnymi mogą przebywać na Wybiegalni wyłącznie, gdy na terenie nie ma innych ludzi i psów i zobowiązani są do poinformowania o zagrożeniu innych osób zainteresowanych wejściem na Wybiegalnię. 6. Na Wybiegalni mogą znajdować się dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 7. Właściciel ponosi peIn4 odpowiedzialność za psa, takie w czasie korzystania ze stawu lub sprzętów i urządzeń do ćwiczeń z psami. 8. Korzystający z Wybiegalni zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie, zakopywania ewentualnych dołów, które pies wykopał i pozostawienia terenu w stanie zastanym. 9. Z uwagi na to, że teren Wybiegalni jest ogólnodostępny, administrator wybiegu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stan wybiegu, który mole zagrażać bezpieczeństwu oraz za wszelkie zdarzenia, w tym zdarzenia losowe i związane z warunkami atmosferycznymi. 10. Zabrania się samodzielnego organizowania imprez grupowych, palenia ognisk, wnoszenia jedzenia bez pisemnej zgody administratora Wybiegalni. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Wybiegalni. 11. Wybiegalnia czynna jest w godzinach od 6.00 do 22.00. Wejście jest płatne. Opłatę w wysokości 2 zł należy uiścić w automacie na furtce Wybiegalni. Istnieje możliwość całodniowego wynajmu Wybiegalni w cenie 200 zł brutto za dzień lub wynajmu długoterminowego ustalanego indywidualnie z administratorem Wybiegalni. 12. Administrator zastrzega sobie prawo wynajmu Wybiegalni na imprezy zamknięte, wówczas Wybiegalnia jest nieczynna. Informacje o planowanych imprezach umieszczane są na stronie internetowej i facebookowej Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. 13. Poza imprezami zamkniętymi organizowanymi na Wybiegalni, prosimy o pozostawianie samochodu przed bramą Schroniska i korzystanie z furtki znajdującej się poza bezpośrednim terenem.