Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Regulamin kremacji

1. Procedura przyjęcia zwłok: a) przyjęcie zwłok odbywa się w specjalnym pomieszczeniu. b) pracownik przyjmujący: - wypełnia rejestr przyjęcia zwłok oraz kartę przyjęcia zwłok, - pobiera stosowną opłatę zgodną z Cennikiem, - wkłada zwłoki sam lub z osobą przywożącą zwłoki do specjalnego worka, - przewozi specjalnym wózkiem zwłoki do pieca krematoryjnego lub wkłada zwłoki do urządzenia chłodniczego. 2. Procedura kremacji zwłok: a) pracownik obsługujący urządzenie kremacyjne wykonuje proces kremacji w sposób następujący: - wprowadza zwłoki z wózka do uruchomionego i rozgrzanego pieca, - zamyka przednią komorę pieca i nastawia na komputerze odpowiedni program, który będzie automatycznie sterował procesem kremacji aż do jej zakończenia, - po zakończonej kremacji pracownik otwiera komorę pieca i wygarnia do pojemnika technicznego prochy powstałe w wyniku spopielenia, - następnie przenosi pojemnik w rękawicach ochronnych do pomieszczenia studzenia prochów, - po wystygnięciu prochów przenosi pojemnik do urządzenia rozdrabniającego w celu obróbki prochu i złożenia do docelowej urny, - po zakończonym procesie spopielenia urna z prochami zostaje przeniesiona do miejsca przechowywania prochów, b) pracownik wpisuje proces spalenia do rejestru kremacji zwłok, opisuje urnę i zanosi do pomieszczenia, gdzie przechowuje się urny lub wydaje urnę właścicielowi spopielonego zwierzęcia po wypisaniu stosownego zaświadczenia.