Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Regulamin cmentarza

1. Administratorem cmentarza jest Schronisko dla Zwierząt w Skałowie. 2. Cmentarz przeznaczony jest wyłącznie do pochówku spopielonych zwierząt domowych złożonych w urnach. 3. Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach od godz. 7:00 do 21:00. 4. Pochówek odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00 - 14:00, wyłącznie przez pracownika Schroniska. 5. Na grobach można ustawić tablice nagrobne o wymiarach 40 cm x 40 cm. Nagrobki lub pomniki mogą być ustawione po wyrażeniu zgody przez administratora cmentarza, jednak ich wymiary nie mogą przekroczyć granic powierzchni grobu (50 cm na 100 cm). 6. Zabrania się: - samodzielnego grzebania zwłok zwierząt, - przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia, - spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie, - niszczenia zieleni, - stawiania jakichkolwiek symboli religijnych, - niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury, - wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, - prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek. 7. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup. 8. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku na okres 2 lat wynosi 100,00 zł, na okres 5 lat wynosi 250,00 zł. 9. Opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny 1 rok lub 5 lat należy uiścić nie później jak przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty. 10. W przypadku nie uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny okres nastąpi likwidacja mogiły. 11. Dokonanie wpłaty przez właściciela zwierzęcia stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. 12. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. 13. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany udostępnić administratorowi cmentarza dane personalne, adres i numer telefonu do celów prowadzenia ewidencji cmentarnej.