Dyskusja o współdziałaniu gmin ze schroniskiem


W piątek, 10 kwietnia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kostrzynie odbyło się zorganizowane przez Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” spotkanie pracowników gmin należących do Związku, zajmujących się problemami bezdomnych zwierząt. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn, Szymon Matysek, a spotkanie prowadził Dyrektor Biura Związku Paweł Kubiak. W spotkaniu wziął udział także Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pan Grzegorz Taterka. W czasie spotkania omówiono dotychczasową działalność gmin w zakresie odłowu i utrzymania zwierząt bezdomnych.
Postanowiono zaproponować Zgromadzeniu Związku by:
– gminy we własnym zakresie lub zlecając firmie zewnętrznej odławiały bezdomne zwierzęta (tak, jak dotychczas) z możliwością skorzystania z tego typu usług świadczonych przez schronisko w Skałowie na zasadach komercyjnych. Opłaty te nie byłyby wliczane w składkę członkowską,
– gminy prowadziły punkty przetrzymań odłowionych zwierząt do czasu ich odbioru przez schronisko. Gminy ościenne mogą zamiast prowadzenia punktu zlecić tą czynność odpłatnie schronisku. Będzie to działalność komercyjna, nie wliczana w składkę członkowską. Na taką usługę planuje zdecydować się gmina Swarzędz. Gmina Suchy Las planuje budowę kojca w punkcie przetrzymań.
– we wszystkich gminach przeprowadzać akcje chipowania psów z wpisem do wspólnej bazy danych Safe Animal,
Ponadto otrzymano aprobatę wobec pomysłu prowadzenia stron „Zwierzęta zgubione/ znalezione” na portalu społecznościowym Facebook, osobno dla każdej gminy.
Zaplanowano wspólne akcje adopcyjne oraz promocję schroniska, także w lokalnych wydawnictwach.