Zgromadzenie zabezpiecza budowę finansowo

W dniu 24 września 2014 roku Zarząd Związku zaproponował, a następnie w tym samym dniu Zgromadzenie przyjęło uchwały, określające składki członkowskie Uczestników. Ustalone składki, zabezpieczają przyszłoroczny budżet Związku, a przede wszystkim budżet budowy schroniska. Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości i terminu płatności składki członkowskiej przez Gminę Nekla. W konsekwencji przystąpienia do Związku, w dniu 20 sierpnia 2014 roku, Gmina Nekla jest zobowiązana do zapłacenia wszystkich składek członkowskich od 2010 roku, na takich samych zasadach na jakich płaciły tę składkę pozostałe gminy.

Zarząd podziękował także Pani Aleksandrze Otto, która do 20 września 2014 roku pełniła obowiązki Głównego Księgowego Związku, zastępując na tym stanowisku Panią Agnieszkę Cieplińską, przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Zgromadzenie to było ostatnim w tej kadencji, ponieważ upływa ona wraz z upływem kadencji rad gmin.
Dyrektor Biura Związku Paweł Kubiak, w imieniu wszystkich przyjaciół zwierząt podziękował Burmistrzom i Wójtom tworzącym Związek za ich bezinteresowną pracę i zaangażowanie w realizację celu, jakim jest budowa schroniska. To była bardzo trudna i długa droga, ale zakończona pomyślnym finałem. W dowód uznania członkowie Zarządu i Uczestnicy Zgromadzenia otrzymali pamiątkowe dyplomy Honorowego Przyjaciela Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

Po zakończonych obradach Uczestnicy Zgromadzenia udali się na plac budowy, aby zobaczyć postęp robót budowlanych.

Podziel się i udostępnij!
FacebookFacebook