Absolutorium dla Zarządu Związku


13.06.2017 r.

 

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne, Dziesiąte Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie. Obrady prowadził Przewodniczący Zgromadzenia, Burmistrz Gminy Mosina, Pan Jerzy Ryś. Przyjęto uchwały w  sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2017,   zmiany uchwały w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2024,  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu   Związku za  2016 rok oraz najważniejszą na tym posiedzeniu: w sprawie udzielenia Zarządowi Związku  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Uczestnicy Zgromadzenia zostali zapoznani przez Główną Księgową Związku Panią Agnieszkę Cieplińską ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia, natomiast Dyrektor Schroniska Paweł Kubiak przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy Schroniska w okresie od 5.10.2015 r., czyli rozpoczęcia działalności do 31.05.2017 r. W tym okresie Schronisko przyjęło: 930 zwierząt, w tym 732 psów, 196 kotów oraz 2 króliki. Do adopcji oddano: 676 zwierząt (72,7% zwierząt przyjętych!), z tego 382 psów, 139 kotów i 2 króliki. W tej liczbie są także psy, dla których udało się odszukać dotychczasowych właścicieli. Najwięcej zwierząt przyjęto z gmin: Swarzędz – 213, Kostrzyn – 171 i Mosiny 103. Jeżeli chodzi o rozkład ilościowy w poszczególnych miesiącach to nie było zauważalnej reguły. Najwięcej przyjęto w miesiącu grudniu 2015 – 62 zwierzęta, lipcu 2016 – 59 i we wrześniu 2016 – 59. W omawianym okresie wykonano 80 eutanazji, co stanowi 8,6% ogółu zwierząt. Zgonów naturalnych było 24 ( 2,6%). Oprócz opieki nad bezdomnymi zwierzętami i adopcją ważnym elementem pracy Schroniska była edukacja dzieci i młodzieży. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat problemu bezdomności zwierząt i  postępowania ze zwierzętami dla aż 2185 dzieci i młodzieży. Funkcjonował wolontariat osób dorosłych, młodzieży i rodziców z dziećmi. Schronisko współorganizowało wiele imprez integracyjnych, jak np. Smyczomarsz w Swarzędzu. Funkcjonował hotel dla zwierząt.    Jednym z ważniejszych tematów omawianych na Zgromadzeniu był także sposób obliczania składki członkowskiej dla gmin tworzących Związek.